به گذشته یا آینده... به دورانی که آزادی فکر وجود دارد... به دورانی که افراد بشر با یکدیگر متفاوت اند و تنها نیستند... به دورانی که حقیقت وجود دارد... و شده ها را نمی شود ناشده انگاشت... از دوران همگونی... از دوران انزوا... از دوران ناظر کبیر... از دوران دوگانه باوری درود می فرستم.


:: جورج اورول

:: 1984

منبع : آبو |جرم اندیشه به مرگ نمی انجامد... جرم اندیشه خود مرگ است.
برچسب ها : دوران ,دورانی ,وجود دارد